[1]
M. F. JOHARI, S. R. . Kamsani, and M. . Abdul Ghani, “TINGKAH LAKU MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA: SATU KAJIAN KONSEPTUAL”, JPS, vol. 25, pp. 217–238, Nov. 2022.