[1]
A. R. ABD MANAF, “Pengetahuan Seksualiti Dalam Kalangan Pelajar Sekolah”, JPS, vol. 16, pp. 15–31, Sep. 2013.