[1]
M. A. ABD MUIN, A. CHE OMAR, and S. ABDULLAH, “Pembentukan Model Amalan Keusahawanan Sosial Islam dalam kalangan Usahawan Sosial Berjaya Muslim”, JPS, vol. 21, pp. 1–16, Sep. 2018.