[1]
M. K. HJ OTHMAN, A. SUHID, and S. ROSLAN, “Penghayatan Nilai Murni dalam kalangan Pelajar Sekolah Menengah Masa Kini”, JPS, vol. 18, pp. 1–20, Sep. 2015.