[1]
W. I. WAN AHMAD, M. REDZUAN, Z. EMBY, and A. H. HAMID, “Kesejahteraan Material Warga Emas Desa: Data Mikro daripada Daerah Limbongan, Kelantan”, JPS, vol. 18, pp. 131–158, Sep. 2015.