[1]
Z. ISMAIL, W. I. WAN AHMAD, and N. S. ABU MANSOR, “Dimensi Penghayatan Agama Mengikut Pendapat Tokoh Agama Semasa”, JPS, vol. 13, pp. 37–56, Sep. 2010.