[1]
N. AHMAD MARZUKI, C. S. MUSTAFFA, Z. MAT SAAD, and S. ABDULLAH, “Senario Masalah Pelajar Universiti Utara Malaysia”, JPS, vol. 12, pp. 33–60, Sep. 2009.