JOHARI, M. F., Kamsani, S. R. . and Abdul Ghani, M. . (2022) “TINGKAH LAKU MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA: SATU KAJIAN KONSEPTUAL”, Jurnal Pembangunan Sosial, 25, pp. 217–238. doi: 10.32890/jps2022.25.10.