HJ OTHMAN, M. K., SUHID, A. and ROSLAN, S. (2015) “Penghayatan Nilai Murni dalam kalangan Pelajar Sekolah Menengah Masa Kini”, Jurnal Pembangunan Sosial, 18, pp. 1–20. doi: 10.32890/jps.18.2015.11529.