WAN AHMAD, W. I., REDZUAN, M., EMBY, Z. and HAMID, A. H. (2015) “Kesejahteraan Material Warga Emas Desa: Data Mikro daripada Daerah Limbongan, Kelantan”, Jurnal Pembangunan Sosial, 18, pp. 131–158. doi: 10.32890/jps.18.2015.11522.