ABU BAKAR, M. Z., WAN ABDULLAH, W. A. R. K., WAN AHMAD, W. I., MAHAMOOD, Y. and SHAFFIE, F. (2015) “Religiositi dan Kebimbangan dalam Kalangan Mangsa Banjir di Daerah Kubang Pasu, Kedah”, Jurnal Pembangunan Sosial, 18, pp. 159–170. doi: 10.32890/jps.18.2015.11521.