ABD. RAHMAN, A. A. R., WAN AHMAD, W. I. and ISMAIL, Z. (2011) “Pengetahuan dan Penghayatan Konsep Makanan Halal Pengusaha Makanan Tradisional Negeri Kelantan dan Terengganu”, Jurnal Pembangunan Sosial, 14, pp. 109–123. doi: 10.32890/jps.14.2011.11449.