ADAM, F., ABDUL KADIR, F. K. and WAN AHMAD, W. I. (2010) “Bidaah Dalalah: Konsep dan Pengamalannya Dalam Masyarakat Melayu”, Jurnal Pembangunan Sosial, 13, pp. 103–114. doi: 10.32890/jps.13.2010.11342.