AHMAD MARZUKI, N., MUSTAFFA, C. S., MAT SAAD, Z. and ABDULLAH, S. (2009) “Senario Masalah Pelajar Universiti Utara Malaysia”, Jurnal Pembangunan Sosial, 12, pp. 33–60. doi: 10.32890/jps.12.2009.10976.