Mat Saad, Zarina, Khodzirah Ahmad, Shahir Sabu, and Johana Johari. 2022. “PERSEPSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ATAS TALIAN SEMASA PANDEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH: (Perception Towards Online Teaching and Learning During Pandemic Among Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Polytechnic Students)”. Jurnal Pembangunan Sosial 25 (November):191-216. https://doi.org/10.32890/jps2022.25.9.