JOHARI, MOHD FARUHI, Siti Rozaina Kamsani, and Mariny Abdul Ghani. 2022. “TINGKAH LAKU MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA: SATU KAJIAN KONSEPTUAL”. Jurnal Pembangunan Sosial 25 (November):217-38. https://doi.org/10.32890/jps2022.25.10.