ABD MUIN, MOHD ADIB, AZIZAH CHE OMAR, and SHUHAIRIMI ABDULLAH. 2018. “Pembentukan Model Amalan Keusahawanan Sosial Islam Dalam Kalangan Usahawan Sosial Berjaya Muslim”. Jurnal Pembangunan Sosial 21 (September):1-16. https://doi.org/10.32890/jps.21.2018.11550.