HJ OTHMAN, MOHAMAD KHAIRI, ASMAWATI SUHID, and SAMSILAH ROSLAN. 2015. “Penghayatan Nilai Murni Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Masa Kini”. Jurnal Pembangunan Sosial 18 (September):1-20. https://doi.org/10.32890/jps.18.2015.11529.