WAN AHMAD, WAN IBRAHIM, MA’ROF REDZUAN, ZAHID EMBY, and ABDUL HALIN HAMID. 2015. “Kesejahteraan Material Warga Emas Desa: Data Mikro Daripada Daerah Limbongan, Kelantan”. Jurnal Pembangunan Sosial 18 (September):131-58. https://doi.org/10.32890/jps.18.2015.11522.