SHAARI, AZEMI, NOOR AZNIZA ISHAK, NURUL NAIMAH ROSE, and ASHLI ABDULLAH. 2015. “Aplikasi Kaunseling Individu Terhadap Murid Orang Kurang Upaya (OKU) (Pendengaran Dan Pertuturan)”. Jurnal Pembangunan Sosial 18 (September):171-84. https://doi.org/10.32890/jps.18.2015.11520.