ISMAIL, ZAINAB. 2009. “Institusi Perkhidmatan Kemanusiaan Dan Pembangunan Keluarga Di Unit Perunding Dan Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”. Jurnal Pembangunan Sosial 12 (September):109-29. https://doi.org/10.32890/jps.12.2009.10979.