SAIRAN, M. A. A. .; AHMAD, S. . PERSPEKTIF PEMIKIRAN TOKOH ISLAM MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY TERHADAP TEORI SOSIAL, MASYARAKAT ASABIYYAH DAN KEBUDAYAAN: (The thought of an Islamic figure Muhammad Uthman El-Muhammady towards Social Theory, Asabiyyah Society, and Culture). Jurnal Pembangunan Sosial, [S. l.], v. 25, p. 121–139, 2022. DOI: 10.32890/jps2022.25.6. Disponível em: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/13791. Acesso em: 30 mar. 2023.