Mat Saad, Z., Ahmad, K. ., Sabu, S. ., & Johari, J. (2022). PERSEPSI TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ATAS TALIAN SEMASA PANDEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU’ADZAM SHAH: (Perception Towards Online Teaching and Learning during Pandemic among Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Polytechnic Students). Jurnal Pembangunan Sosial, 25, 191–216. https://doi.org/10.32890/jps2022.25.9