JOHARI, M. F., Kamsani, S. R. ., & Abdul Ghani, M. . (2022). TINGKAH LAKU MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA: SATU KAJIAN KONSEPTUAL. Jurnal Pembangunan Sosial, 25, 217–238. https://doi.org/10.32890/jps2022.25.10