ABD MANAF, A. R., HILLALUDDIN, A. H., JAMALUDDIN, Z., AHMAD, N. A., MOHD ARSHAD, F. H., MAT SAAD, Z., MD ZAIN, R., & WAN ABDULLAH, W. A. R. K. (2013). Pengetahuan Seksualiti Dalam Kalangan Pelajar Sekolah. Jurnal Pembangunan Sosial, 16, 15–31. https://doi.org/10.32890/jps.16.2013.11580