ABU BAKAR, M. Z., & CHONG, C. C. (2018). Amalan Pengangkatan Kanak-Kanak di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan. Jurnal Pembangunan Sosial, 21, 47–63. https://doi.org/10.32890/jps.21.2018.11553