ABD MUIN, M. A., CHE OMAR, A., & ABDULLAH, S. (2018). Pembentukan Model Amalan Keusahawanan Sosial Islam dalam kalangan Usahawan Sosial Berjaya Muslim. Jurnal Pembangunan Sosial, 21, 1–16. https://doi.org/10.32890/jps.21.2018.11550