HJ OTHMAN, M. K., SUHID, A., & ROSLAN, S. (2015). Penghayatan Nilai Murni dalam kalangan Pelajar Sekolah Menengah Masa Kini. Jurnal Pembangunan Sosial, 18, 1–20. https://doi.org/10.32890/jps.18.2015.11529