ABU BAKAR, M. Z., WAN ABDULLAH, W. A. R. K., WAN AHMAD, W. I., MAHAMOOD, Y., & SHAFFIE, F. (2015). Religiositi dan Kebimbangan dalam Kalangan Mangsa Banjir di Daerah Kubang Pasu, Kedah. Jurnal Pembangunan Sosial, 18, 159–170. https://doi.org/10.32890/jps.18.2015.11521