SHAARI, A., ISHAK, N. A., ROSE, N. N., & ABDULLAH, A. (2015). Aplikasi Kaunseling Individu Terhadap Murid Orang Kurang Upaya (OKU) (Pendengaran dan Pertuturan). Jurnal Pembangunan Sosial, 18, 171–184. https://doi.org/10.32890/jps.18.2015.11520