YAHYA, K. K., JOHARI, J., ADNAN, Z., MOHD ISA, M. F., & DAUD, Z. (2009). Faktor yang Mempengaruhi Kesetiaan Terhadap Organisasi di Kalangan Penjawat Awam. Jurnal Pembangunan Sosial, 12, 61–84. https://doi.org/10.32890/jps.12.2009.10977