AHMAD MARZUKI, N., MUSTAFFA, C. S., MAT SAAD, Z., & ABDULLAH, S. (2009). Senario Masalah Pelajar Universiti Utara Malaysia. Jurnal Pembangunan Sosial, 12, 33–60. https://doi.org/10.32890/jps.12.2009.10976