(1)
Abdul Wahab, N.; Dahalan , H. M. .; Md Abd Salam, N. Z. . MODUL LATIHAN PENASIHAT MAHKAMAH BAGI KANAK-KANAK DI MALAYSIA: SATU CADANGAN PENAMBAHBAIKAN. JPS 2022, 25, 141-168.