(1)
JOHARI, M. F.; Kamsani, S. R. .; Abdul Ghani, M. . TINGKAH LAKU MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA: SATU KAJIAN KONSEPTUAL. JPS 2022, 25, 217-238.