(1)
ABU BAKAR, M. Z.; CHONG, C. C. Amalan Pengangkatan Kanak-Kanak Di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan. JPS 2018, 21, 47-63.