(1)
ABD MUIN, M. A.; CHE OMAR, A.; ABDULLAH, S. Pembentukan Model Amalan Keusahawanan Sosial Islam Dalam Kalangan Usahawan Sosial Berjaya Muslim. JPS 2018, 21, 1-16.