(1)
HJ OTHMAN, M. K.; SUHID, A.; ROSLAN, S. Penghayatan Nilai Murni Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Masa Kini. JPS 2015, 18, 1-20.