(1)
ABU BAKAR, M. Z.; WAN ABDULLAH, W. A. R. K.; WAN AHMAD, W. I.; MAHAMOOD, Y.; SHAFFIE, F. Religiositi Dan Kebimbangan Dalam Kalangan Mangsa Banjir Di Daerah Kubang Pasu, Kedah. JPS 2015, 18, 159-170.