(1)
ABD. RAHMAN, A. A. R.; WAN AHMAD, W. I.; ISMAIL, Z. Pengetahuan Dan Penghayatan Konsep Makanan Halal Pengusaha Makanan Tradisional Negeri Kelantan Dan Terengganu. JPS 2011, 14, 109-123.