(1)
ISMAIL, Z.; WAN AHMAD, W. I.; ABU MANSOR, N. S. Dimensi Penghayatan Agama Mengikut Pendapat Tokoh Agama Semasa. JPS 2010, 13, 37-56.