(1)
ISMAIL, Z. Institusi Perkhidmatan Kemanusiaan Dan Pembangunan Keluarga Di Unit Perunding Dan Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. JPS 2009, 12, 109-129.