(1)
AHMAD MARZUKI, N.; MUSTAFFA, C. S.; MAT SAAD, Z.; ABDULLAH, S. Senario Masalah Pelajar Universiti Utara Malaysia. JPS 2009, 12, 33-60.