[1]
JOHARI, M.F., Kamsani, S.R. and Abdul Ghani, M. 2022. TINGKAH LAKU MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA: SATU KAJIAN KONSEPTUAL. Jurnal Pembangunan Sosial. 25, (Nov. 2022), 217–238. DOI:https://doi.org/10.32890/jps2022.25.10.