[1]
ABD MUIN, M.A., CHE OMAR, A. and ABDULLAH, S. 2018. Pembentukan Model Amalan Keusahawanan Sosial Islam dalam kalangan Usahawan Sosial Berjaya Muslim. Jurnal Pembangunan Sosial. 21, (Sep. 2018), 1–16. DOI:https://doi.org/10.32890/jps.21.2018.11550.