[1]
HJ OTHMAN, M.K., SUHID, A. and ROSLAN, S. 2015. Penghayatan Nilai Murni dalam kalangan Pelajar Sekolah Menengah Masa Kini. Jurnal Pembangunan Sosial. 18, (Sep. 2015), 1–20. DOI:https://doi.org/10.32890/jps.18.2015.11529.