[1]
ISMAIL, Z., WAN AHMAD, W.I. and ABU MANSOR, N.S. 2010. Dimensi Penghayatan Agama Mengikut Pendapat Tokoh Agama Semasa. Jurnal Pembangunan Sosial. 13, (Sep. 2010), 37–56. DOI:https://doi.org/10.32890/jps.13.2010.11346.