[1]
AHMAD MARZUKI, N., MUSTAFFA, C.S., MAT SAAD, Z. and ABDULLAH, S. 2009. Senario Masalah Pelajar Universiti Utara Malaysia. Jurnal Pembangunan Sosial. 12, (Sep. 2009), 33–60. DOI:https://doi.org/10.32890/jps.12.2009.10976.