1.
Md. Idris K. Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji. jgd [Internet]. 2006 Dec. 31 [cited 2023 Feb. 1];2:32-41. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jgd/article/view/13529