[1]
S. Awang, “Pentadbiran Awam dan Proses-proses Pengurusan: Satu Kerangka Konseptual”, jgd, vol. 2, pp. 42–57, Dec. 2006.