[1]
K. Md. Idris, “Kesan Persepsi Undang-Undang dan Penguatkuasaan Zakat terhadap Gelagat Kepatuhan Zakat Pendapatan Gaji”, jgd, vol. 2, pp. 32–41, Dec. 2006.